วิธีเร่งให้หน่อข่างามไวหน่อเกิดเยอะ ด้วยสูตรนี้แค่เอารำข้าวผสมโยเกิร์ต

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีเร่งให้หน่อข่างามไวหน่อเกิดเยอะ ด้วยสูตรนี้แค่เอารำข้าวผสมโยเกิร์ต

ส่วนผสม
โยเกิร์ต หรือ น ม เ ป รี้ ย ว 1 ขวด

รำข้าว 1 ถ้วย

น้ำ 15 ล. ถัง 1 ใบ

วิธีทำ
เตรียมน้ำ 15 ล. ผสมรำข้าวลงไป 1 ถ้วย

เติมโยเกิร์ต หรือ น ม เ ป รี้ ย ว 1 ขวด ผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

เอาไปพักไว้ 7 วัน แล้วนำมาใช้งาน โดยใช้น้ำรำ 200 CC. ผสมน้ำ 15 ล. รดต้นไม้ ผก ผลไม้ ช่วยในการเร่ง ร า ก ให้เยอะ ทำให้ต้นไม้งามไว ใบเขียว รดอาทิตย์ละครั้ง

การปลูกนิยมปลูกด้วยการแยกเหง้า โดยปลูกช่วงต้นฝนหรือในฤดูฝน เตรียมแปลงด้วยการไถดะ และตากดิน ประมาณ 7 วัน พร้อมกำจั ด วั ช พื ช จากนั้น ไถพรวนดินให้ละเอียดอีกครั้ง และตากแดดประมาณ 2-5 วัน ก่อนปลูก

การเตรียมเหง้าปลูก เหง้าที่ใช้ควรเป็นเหง้าแก่ อายุมากกว่า 1 ปี โดยให้ตัดต้นเทียมออก โดยให้เหลือต้นเทียม 1-2 ต้น ที่ติดกับเหง้าสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร เหง้ามีแง่งประมาณ 1-2 แง่ง และให้ตัดรากที่ย า วทิ้ง

การปลูกในแปลงใหญ่หรือในพื้นที่ว่างที่ปลูกจำนวนน้อย ระยะปลูก ประมาณ 80×80 เซนติเมตร ด้วยการขุดหลุม ขนาด 20×20×20 เซนติเมตร (กว้าง×ย า ว×ลึก) ใส่ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย รองก้นหลุมเล็กน้อยพร้อมคลุกกับดินล่างให้เข้ากัน ใช้เหง้าพันธุ์อายุประมาณ 1 ปี ขึ้นไป ใส่หลุมละ 1-2 เหง้า

การปลูกในแปลงใหญ่ นิยมไถยกร่องลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ระยะห่างร่องประมาณ 70-80 เซนติเมตร จากนั้น โรยด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 เล็กน้อยตามแนวย า วของร่อง ก่อนวางเหง้าข่า 1-2 เหง้า ตามความย า วของร่องที่ระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 70-80 เซนติเมตร แล้วจึงคราดดินบนกลบตลอดแนว

การเก็บผลผลิต
ต้นอ่อน ให้เก็บที่อายุ 6-10 เดือน โดยการขุดทั้งกอ ตัดลำต้นเทียม ย า วประมาณ 20 เซนติเมตร และลอกกาบใบออกจนเหลือแกนอ่อนสำหรับขาย แบ่งเหง้าออกล้างให้สะอาดก่อนการบรรจุจำหน่ายเป็นข่าอ่อน

ต้นแก่ ให้เก็บที่อายุ 1 ปี หรือเริ่มออกดอก โดยการขุดทั้งกอ ตั ดลำต้นเทียม ย า วประมาณ 20 เซนติเมตร และลอกกาบใบออกจนเหลือแกนอ่อนสำหรับขาย แบ่งเหง้าออกล้างให้สะอาด

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

95 − = 87