แบบสร้างบ้านสวนปลายนา แบบยกพื้นสูงระเบียงกว้างลมโชย สวั […]...