มะม่วงเขียวเสวยใครก็ปลูกได้ง่ายมาก แต่ถ้าทำให้ผลดกต้องแบบนี้เต็มต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

มะม่วงเขียวเสวยใครก็ปลูกได้ง่ายมาก แต่ถ้าทำให้ผลดกต้องแบบนี้เต็มต้น

การเตรียมแปลงปลูก และหลุมปลูก
– พรวนดิน และตากหน้าดิน 1-2 ครั้ง แต่ละครั้งตากดินนาน 5-10 วัน รวมถึงกำจั ดวั ช พื ชต่างๆ

– ขุดหลุมปลูกเป็นแถวในทิศขวางกับดวงอาทิตย์ แต่ละหลุมกว้าง และลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร

– ระยะห่างระหว่างหลุม และแถว ประมาณ 6-8 เมตร

– ปล่อยหลุมให้ตากแดดนาน 3-5 วัน

การปลูก
– ให้ปลูกลงหลุมในช่วงเข้าฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

– คลุกก้นหลุมกับหน้าดินด้วยปุ๋ ย ค อ กที่ 3-5 กำมือ/หลุม ร่วมด้วยกับปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ที่ 1 กำมือ/หลุม

– นำต้นพั น ธุ์ลงปลูก (ฉีกถุงดำออก) พร้อมกลบดินให้พูนขึ้นสูงจากหน้าดินเล็กน้อย

– ปักยึดด้วยไม้ไผ่ พร้อมผูกเชือกฟางยึดลำต้นไว้

การให้น้ำ
– หลังการปลูกให้ปล่อยเติบโตด้วยน้ำฝน

– หากฝนทิ้งช่วงนาน ให้รดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน

– เมื่อย่างเข้าฤดูแล้ง ให้น้ำวันเว้นวัน

– ในระยะปล่อยติดผลที่ประมาณ 3-4 ปี หลังปลูก ให้น้ำ 2-3 วัน/ครั้ง ในระยะออกด อ ก และติดผล

การใส่ ปุ๋ ย
– ในระยะ 1-3 ปีแรก ที่ยังไม่ต้องการให้ติดผล ให้ใส่ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตราปุ๋ ย ค อ ก 1 ถัง/ต้น สูตร 15-15-15 1 กำมือ/ต้น
– ช่วงปล่อยติดผล ในระยะออก ด อ กให้เปลี่ยนปุ๋ ย เป็นสูตร 10-10-20 และปุ๋ ย ค อ กในอัตราเดียวกับในระยะก่อนปล่อยติดผล

ช่วงที่มะม่วงเริ่มเป็น ด อ ก
– ฉีดน้ำให้เป็นฝอยล้างช่อด อ ก ช่วงเช้ามืดก่อนแดดออก ให้ทำก่อนด อ กบานและหลังจากด อ กโรยแล้ว

– พ่น ย า กัน เ ชื้ อ รา กับย า กันแ ม ล งโดยเฉพาะแ ม ล งวัน ท อ ง  หลังจากฉีดน้ำล้างช่อด อ กแล้ว

– หลังจากติดผลแล้วก็ให้ปุ๋ ย ค อ ก ตามความเหมาะสมของขนาดต้น

– รดน้ำตามปกติ

สูตรน้ำหมักปลีกล้วยน้ำว้าบำรุงขั้วด อ กสำหรับไม้ผล
-ปลีกล้วยน้ำว้า 3 กิโลกรัม

-น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

-น้ำ 3 ลิตร

-ถัง 20 ลิตร 1 ถัง

วิธีการทำ
-นำปลีกล้วยน้ำว้าที่เตรียมไว้มาหั่นหรือสับให้ละเอียด

– นำน้ำตาลทรายแดงมาละลายกับน้ำในถังที่เตรียมไว้

– จากนั้นนำปลีกล้วยที่สับละเอียดแล้วลงไปผสมกับน้ำตาลทรายแดงที่เตรียมไว้

-ปิดฝาหมักไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
– นำน้ำหมัก ปลีกล้วยน้ำว้าที่ได้ในอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำสะอาด 100 ลิตร ผสมให้เข้ากัน

-นำไปใช้ฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดในช่วงที่ไม้ผลกำลังออก ด อ ก ทุก ๆ 7 วัน โดยให้ฉีดในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักให้ดียิ่งขึ้น

การเก็บผลผลิต
การปลูกมะม่วงเขียวเสวยเกษตรกรจะปล่อยให้ลำต้นเติบโตอย่างเต็มที่ก่อนใน 1-3 ปีแรก หลังจากนั้น จึงปล่อยให้ต้นติดผลได้ ซึ่งอาจอยู่ในปีที่ 3-4 หรือ ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป โดยแบ่งระยะการให้ผลออกเป็น 3 ช่วง คือ
-ระยะตั้งแต่ 3-6 ปี เริ่มให้ผลน้อยถึงปานกลาง

-ระยะ 7-15 ปี ให้ผลผลิตมาก โดยมักให้ผลผลิตสูงสุดในปีที่ 13

-ระยะ 16 ปี ขึ้นไป ให้ผลผลิตน้อย และน้อยลงเรื่อยๆ (7)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

92 − = 90