วิธีปลูกถั่วฝักย าวเน้นต้นงามไว ถ้าจะเน้นขายให้ทำแบบนี้ตลาดกำลังต้องการ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกถั่วฝักย าวเน้นต้นงามไว ถ้าจะเน้นขายให้ทำแบบนี้ตลาดกำลังต้องการ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
-ดินร่วนเป็นดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  สามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ต้องรดน้ำเพื่อรักษาความชื้นในดินตลอดฤดูปลูก แต่ควรมีความชื้นในอากาศพอเหมาะด้วย และต้องการแสงแดดเต็มที่ในการเจริญเติบโต

การเตรียมดิน
-เนื่องจากถั่วฝักย า วเป็นผักประเภทรากลึกปานกลาง ส่วนใหญ่รากจะแยกแผ่กระจายตามผิวดิน หน้าดินควรลึกประมาณ 18 – 22 ซม. ควรใส่ปุ๋ ย หมักหรือปุ๋ ย ค อ กผสมตอนเตรียมดินด้วย

การปลูกและการดูแลรักษา
-โดยปกติจะปลูกโดยการหยอดเมล็ดเป็นหลุมลงในแปลงปลูก โดยใช้ 3 – 4 เมล็ด/หลุม ใช้ระยะปลูก 50 – 75 ซม. หรือ 30 – 100 ซม. จำนวนเมล็ดที่ใช้หยอดโดยตรงในแปลงปลูก 1 ไร่ ประมาณ 3 – 4 กก.

-เมื่อเมล็ดงอกประมาณ 7 วันก็ทำการถ อ นให้เหลือหลุมละ 2 ต้น การหยอดไม่ควรหยอดลึกเกินไปจะทำให้เน่าได้ โดยทั่วไปมักให้ลึกลงในดิน 1.2 – 2.5 ซม.

-และกลบด้วยปุ๋ ย ห มั กหรือปุ๋ ย ค อ ก เก่า และคลุมด้วยฟางแห้งไว้จนกระทั่งงอกและถ อ นแยกเมื่อต้นถั่วมีอายุประมาณ 15 – 20 วันหรือเมื่อมีใบจริง 4 – 5 ใบก็นำไม้มาปักค้าง ไม้ที่ใช้เป็นไม้ประมาณ 2 เมตร ปักหลุมละ 1 อัน ปักเอนเข้าหากันกลางแถว

การให้น้ำ
ควรให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะในช่วงด อ ก บานและเด็ ดผัก เพราะการขาดน้ำในช่วงนี้จะทำให้ด อ กร่วงหรือผักกระด้างและมีเมล็ดไม่เต็มฝัก อย่างไรก็ดี

การให้ปุ๋ ย
-เนื่องจากเราใช้ส่วนของฝักมาบริโภค ดังนั้นจึงต้องให้ ปุ๋ ย สูตร 12 – 24 – 12 หรือ 5 – 10 – 5 แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน อัตราที่ใช้มักประมาณ 50 – 100 กก./ไร่ หากดินนั้นใส่ปุ๋ ย ค อ ก 30 – 50 กก./ไร่ ก็เพียงพอ การใส่อาจแบ่งใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกครั้งหนึ่งก่อน และใส่ครั้งที่สองเมื่อถั่วประมาณ 20 วันหลังจากปลูก

การทำค้าง
-ไม้ไผ่รวกที่นำมาทำค้างควร  2 – 4 เมตร ปักหลุมละ 1 อันและใน 3 – 4 หลุมก็รวมกันมัดที่ปลายบน

-การพรวนดินควรทำในระยะเดียวกับการให้ปุ๋ ย

การเก็บเกี่ยว
-หากนับฝักจากวันที่ผสมเกสรจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 วัน ดังนั้นอาจใช้เวลาตั้งแต่ปลูกประมาณ 55 – 75 วัน ระยะของฝักที่ควรเก็บได้ควรเป็นระยะที่ฝักยังแข็งไม่พอ

-ฝักเรียบเสมอ สีฝักไม่จาง เนื่องจากการบานของด อ กไม่พร้อมกัน ดังนั้นฝักมักถึงระยะการเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน โดยทั่วไปมักเก็บเกือบทุก 2 – 4 วัน ดังนั้นจะเก็บได้ประมาณ 10 – 20 ครั้ง

-หากจะเก็บเมล็ดต้องรอให้ฝักแห้งเป็นสีน้ำตาลและเมื่อเก็บเมล็ด แล้วต้องรักษาไว้ในภาชนะที่ปิดฝา เก็บไว้ในที่เย็น เมล็ดที่เก็บจะต้องตากแดดให้แห้งสนิท โดยทั่วไปผลผลิตประมาณ 670 กก./ไร่ ขนาดผักเฉลี่ย 30 – 60 ซม.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 7 =