วิธีปลูกฟักทองให้ดอกไม่ไม่ร่วง ติดผลดกเต็มสวนที่บ้านใช้สูตรนี้ประจำ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกฟักทองให้ดอกไม่ไม่ร่วง ติดผลดกเต็มสวนที่บ้านใช้สูตรนี้ประจำ

การเตรียมดิน
-การปลูกฟักทองคล้ายๆ กับแตงโม ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพื ช ที่มีระบบรากลึก ควรตากดินไว้ 5-7 วัน ควรใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมัก เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุยเก็บเศษวั ช พื ชต่างๆ ออกจากแปลงให้หมด

การปลูก
-พั น ธุ์ที่มีลำต้นเลื้อยและให้ผลใหญ่ ใช้ เ นื้ อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 3×3 เมตร พั น ธุ์ที่มีทรงต้นพุ่ม ให้ผลขนาดเล็ก ใช้ระยะปลูก 75×150 ซม. (พันธุ์เบา)

ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก
-หลุมละ 3-5 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน และเมล็ดพั น ธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็วการหยอดหลุมปลูกในแปลง จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง และโตเร็วกว่า

-การย้ายกล้าจากถุงมาปลูก หากหลุมใดไม่งอก แม้จะนำมาปลูกซ่อม ก็จะเจริญไม่ทัน แต่หากว่างไว้ จะกินเนื้อที่ว่างมาก ควรปลูกซ่อม แต่จะเก็บผลได้ช้ามาก

การดูแลรักษาและใส่ปุ๋ ย
-เมื่อต้นกล้างอกจะมีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควรถอนแยกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง เหลือหลุมละ 2 ต้น และรดน้ำทุกวัน

-เมื่อต้นกล้าเจริญจนไม่มีใบจริง 4 ใบ ช่วงนี้ให้ใส่ปุ๋ ย แอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ ย ผัก (21-0-0) ละลายน้ำแล้วใช้รดต้นฟักทอง ต้องรดน้ำทุกวัน

-เมื่อฟักทองเริ่มออก ดอ ก ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-27 หรือ 14-14-21) โรยรอบๆ ต้นแล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ ย อีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน

-พั น ธุ์ฟักทองที่เป็นพั น ธุ์หนักให้ผลโต อายุเก็บเกี่ยวย า วนาน ดังนั้นการใส่ปุ๋ ย ให้ฟักทองพั น ธุ์หนักควรใส่มากกว่าพั น ธุ์เบา

-การรดน้ำต้องรดน้ำทุกวัน จนคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงเลิกรดน้ำ

เทคนิคการช่วยผสมเกสร
-เมื่อด อ กฟักทองกำลังบานให้เลือกด อ กตัวผู้ เด็ดมาแล้วปลิดกลีบด อ กออกให้หมด นำไปเคาะละอองเกสรตั ว ผู้ให้ตกลงบนด อ กตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน ถ้าไม่ติดผลด อ ก ตั วเมียจะฝ่อไป วิธีนี้เรียกว่า “การต่อ ด อ ก”

-อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง จ.สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ เอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ด อ กฟักทองในระยะที่ด อ กกำลังบาน เพื่อล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร วิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลทุกเถา โดยไม่ต้องต่อด อ ก

การเก็บเกี่ยว
-ฟักทองเป็นพื ช ผักที่แมลงไม่ค่อยชอบทำลายเมื่อผลแก่เก็บเกี่ยวไว้เลยโดยสังเกตสีเปลือก สีจะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนักดูนวลขึ้นเต็มทั้งผล คือมีนวลขึ้นตั้งแต่ขั้วไปจนตลอดก้นผล แสดงว่าแก่จัดการเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ด้วยสักพอประมาณเพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นสามารถเก็บผลไว้รอขาย หรือบริโภคได้นานๆ โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น

การให้ผลผลิต
จะทยอยเก็บผลได้ 5-6 ครั้ง เก็บได้เรื่อยๆ ถ้าปลูกเดือนกุมภาพั น ธ์จะเก็บผลได้ในเดือนมิถุนายน (พั น ธุ์หนัก) ทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆ จนเดือนกรกฎาคม ต้นหนึ่งถึง 5-7 ผล 1 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1-1.5 ตัน ถ้าดูแลรักษาใส่ปุ๋ ย ดีจะให้ถึง 2 ตัน (น้ำหนักสด) ถ้าพั น ธุ์เบา ปลูกได้ 50-60 วัน ก็เก็บผลได้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 66 = 72