วิธีเลี้ยงปูนาในบ่อปูนเน้นแบบดูแลง่าย โตไวทันจำหน่ายมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีเลี้ยงปูนาในบ่อปูนเน้นแบบดูแลง่าย โตไวทันจำหน่ายมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย

การสร้างบ่อซีเมนต์เพื่อเลี้ยงปูนา
-ในการทำบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปูนานั้น จะแล้วแต่ความสะดวกสบายของเกษตร ผู้เลี้ยงปูนา เป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนิยมทำขนาด 2×3 เมตร และจะทำเป็นแบบเทพื้นปูน เพื่อความสะดวกสะบายใจการจัดการดูแล ทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำ หรือถ้าทุนน้อยอาจจะเลี้ยงแบบพื้นดิน หรือ ลองเลี้ยงในกะละมัง ก็ได้ แต่แนะนำให้ทำแบบพื้นปูนแล้วใส่ดินหน้าประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร

-เพื่อให้ ปูนาได้ขุดรูอาศัยอยู่ โดยการใส่ดินเข้าไปในบ่อนั้น ควรเทดินแบบลาดเอียง อีกข้างหนึ่งมีน้ำ เลียนแบบบ่อตามธรรมชาติให้มากที่สุดนั่นเอง หรือ จะเทดินทั้งหมด แล้วใส่น้ำในกะละมังก็ได้ แล้วแต่สะดวก ปลูกพื ช พรรณไม้น้ำที่หาได้ตามแหล่งธรรมชาติ จะช่วยลดต้นทุน เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัย และ เป็นแหล่งอาหารของปูนา อาทิ เช่น ผักบุ้ง แล้วทำการต่อสปริงเกอร์ หรือ ถ้าไม่มีก็อาจจะสามารถประยุกต์ใช้ สายย า งธรรมดา

-เตรียมไว้คอยฉีดน้ำให้บ่อชุ่มชื่นอยู่เสมอ หาเศษไม้ขอนไม้ หรือทางมะพร้าวมาวางในบ่อ เพื่อให้ ปูนา ได้อยู่อาศัยหลบซ่อนตั ว จากนั้นเราก็ปล่อยปูนาที่เราหาได้จากธรรมชาติ ลงเลี้ยง (หาได้จากธรรมชาติหรือซื้อมาก็ได้) ประมาณ 1 กิโลกรัม/1 บ่อ (อัตราส่วนปูตัวผู้และตัวเมียอย่างละเท่าๆกัน)

อาหารสำหรับใช้เลี้ยงปูนา
-สำหรับการให้อาหารปูนา นั้น ควรให้อาหารสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อาหารที่ใช้ เลี้ยงปูนา นั้นได้แก่ ข้าวสุกจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ ปลาให้สั บเป็นชิ้นเล็กๆกุ้งฝอย,ผักสดเช่นผักบุ้งหรือผักกาด แล้วอาหารปลาดุกเม็ดเล็ก หว่านประมาณ 1 กำมือ

-ในช่วงเย็นเนื่องจากปูนา นั้นจะออกหากิ นตอนเวลากลางคืน และหมั่นดูแลบริเวณที่อยู่ของปูให้สะอาดโดยต้องเก็บเศษอาหารที่ปูกิ นไม่หมดทิ้ง และเก็บปูที่ก้ามหลุดออกเนื่องจากจะส่งผลให้โดนปูตั วอื่นมารุมทำร้ า ย

การเพาะพั น ธุ์
-ปูนาสามารถนำมาเพาะในโรงเพาะฟักเพื่อผลิตลูกปูนาวัยอ่อนได้เช่นเดียวกับปูม้า หรือ ปูทะเล บ่อที่ใช้จะเป็นบ่อซีเมนต์ ถังพลาสติก หรือ ตู้กระจก ก็ได้ ตามความสะดวกของผู้เลี้ยง ซึ่งขนาดของบ่อก็ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดการของแต่ละท่าน และงบประมาณของแต่ล่ะคน

ปูนาพ่อแม่พั น ธุ์
-ปูนาพ่อแม่พั น ธุ์ นั้นในระยะแรกก็คงต้องรวบรวมจากธรรมชาติ เมื่อปูนาเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพั น ธุ์ขนาดตั ว ประมาณ 2 เซ็นติเมตร อายุ 90 วัน หรือ ประมาณ 3 เดือน นั้นจะมีการล อ ก คราบถึง 8 – 9 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ สา รอาหารที่ได้รับ และ ปูนา ที่สามารถจะนำมาเป็น พ่อแม่พั น ธุ์ นั้นควรมีช่วงอายุระหว่าง 5-8 เดือน ถ้าอายุมากกว่านั้นจะเริ่มเป็นปูแก่ ซึ่งอัตราการให้ลูกหรือผลิตน้ำเชื้ อ เริ่มลดลงตามวัยนั้นเอง

-ไม่เหมือนปูวัยรุ่น ลักษณะของปูเพศผู้จะมีกล้ามซ้ายใหญ่กว่าข้างขวาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนท้องที่เรียกว่าจับปิ้งจะมีฐานกว้างปลายเรียวแหลมคล้ายตัวที ส่วน ปูนาเพศเมีย นั้นก้ามจะเล็กตามทั้งสองมีความแตกต่างกันไม่มาก

-จับปิ้งจะมีลักษณะเล็กเรียว ในระยะที่ยังไม่สมบูรณ์เพ ศ ที่เรียกว่าปูกระเ ท ย ก็จะขย า ยเป็นแผ่นกว้างครึ่งวงกลมเกือบเต็มส่วนท้อง ปลายมน ที่ขอบมีขนละเอียดเพื่อประโยชน์ในการอุ้มไข่ เมื่อเปรียบเทียบขนาดถ้าอายุเท่ากัน ปูเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าปูเพศเมียเสมอ

-เมื่อเข้าไปฤดูฝน ปูจะออกจากรูเพื่อหาอาหารตามแหล่งน้ำและผสมพั น ธุ์ ในฤดูผสมพั น ธุ์ปูเพศเมียจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวดุ เมื่อตัวผู้เข้าใกล้ ปูเพศผู้จะไล่ปูเพศเมียเป็นระยะๆ เมื่อได้จังหวะปูเพศผู้จะขึ้นคร้อมและใช้ขาคู่ที่ 2 ถึง 4 พยุงเพศเมียไว้ด้านหลัง การจับคู่ในลักษณะนี้จะดำเนินต่อเนื่องกันประมาณ 3 ถึง 4 วัน

-เมื่อช่วงเช้าเข้าฤดูผสมพั นธุ์ ปูนาเพศเมียจะมีการลอกคราบและมีกระดองนิ่ม รวมถึงมีอาการก้าวร้าวมาก และจะเลือกปูนาเพศผู้เพื่อผสมพั นธุ์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น หากไม่ใช่ตัวที่เลือกก็จะไล่ให้ออกห่าง

-หากยอมรับก็จะมีการผสมพั นธุ์ขึ้น โดยปูนาเพศผู้จะใช้ก้ามจับปูนาเพศเมียหงายขึ้นและแนบลำตัวติดจับปิ้งของปูเพศเมีย พร้อมสอดอวั ย วะสืบพั น ธุ์ และฉีดน้ำ เชื้ อเข้ารูเปิดของปูเพศเมียบริเวณหน้าอก บริเวณโคนขาคู่ที่ 3 ที่มีสองรูเมื่อน้ำเ ชื้ อถูกฉีดเข้าไปจะถูกนำเข้าในถุงเก็บน้ำเ ชื้ อของปูเพศเมีย ซึ้งเก็บได้นาน 3 ถึง 4 เดือน การผสมพั นธุ์นี้จะใช้เวลาราวๆ 3 ชั่วโมง

-หลังจากผสมพั นธุ์เสร็จ ปูนา เพศผู้จะยังตามติดปูนาเพศเมียต่ออีกประมาณ 2 ถึง 3 วัน เพื่อให้ความคุ้มครองให้ปูเพศเมีย จนมีกระดองแข็งแรงและสามารถหาอาหารได้ตามปกติ และหลังจากการผสมพั น ธุ์ ปูนาเพศเมีย จะผลิตไข่เข้าไปผสมกับน้ำเ ชื้ อ และ นำออกผ่านทางท่อนำไข่ มาพักเก็บไว้ที่แผ่นท้อง ของตัวเอง

การอนุบาลลูกปูนา
-ในช่วง15วันแรก ควรให้  เทา  เป็นอาหาร หลังจากนั้นควรให้ปลาหรือกุ้งสั บ
อาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงลูกปลาดุกก็ใช้ได้ เมื่อมีอายุประมาณ30วันก็สามารถนำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์เพื่อให้มีขนาดโตเต็มวัยได้ความหนาแน่นที่ปล่อยเลี้ยง ลูกปูนา ในระยะนี้ควรปล่อยเลี้ยงในปริมาณ 10,000 ตัว/เ นื้ อที่1 ตารางเมตร

การเจริญเติบโต
-ปูนามีการเจริญเติบโตโดยการล อ กคราบเช่นเดียวกับปูชนิดอื่น ๆ หลังจากฟักเป็นตัวแล้วปูนาจะลอกคราบ ประมาณ 13-15 ครั้งก็จะโตเป็นปูเต็มวัย ได้ขนาดตามที่ตลาดการ ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน

การล อ กคราบปูนา
-ปูนาที่จะลอกคราบสังเกตได้จาก รอยต่อ ทางส่วนท้าย ของกระดองจะกว้างมากกว่าปกติ เมื่อใกล้จะลอกคราบปูจะนิ่งและเหยียดขาออกไปทั้งสองข้าง จากนั้นรอยต่อทางส่วนท้ายของกระดองก็จะเปิดออก ส่วนท้ายพร้อมกับขาเดินคู่สุดท้ายจะออกมาก่อน ขาคู่ถัดมาจะค่อย ๆ โผล่ออกมาตามลำดับ ส่วนก้ามคู่แรกจะโผล่ออกมาเป็นอันดับสุดท้ายระยะเวลาที่ใช้เวลาลอกคราบทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง

แหล่งที่มาของข้อมูล : https://www.opsmoac.go.th/เลี้ยงปูนา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

5 + 4 =