วิธีปลูกผักกาดเขียวปลีให้งามไว เอาไว้ทำผักดองอร่อยมาก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกผักกาดเขียวปลีให้งามไว เอาไว้ทำผักดองอร่อยมาก

การเตรียมปลูกผักกาดเขียวปลี
-ผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีกับดินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนหรือดินเหนียว แต่ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นผักที่ต้องการน้ำจำนวนมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการปลูก

-และสามารถลดปริมาณน้ำลงได้เมื่อผักเริ่มเจริญเติบโตเข้าเป็นปลี สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกจะต้องอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส และต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน

-ในเรื่องของการเตรียมดินนั้น เนื่องจากผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่มีรากตื้น ดังนั้นการเตรียมดินจึงยึดหลักเดียวกับผักตระกูลกะหล่ำ

-ส่วนวิธีปลูกผักกาดเขียวปลีนั้นจะนิยมปลูกแบบหว่าน หรือโรยเป็นแถวในแปลงปลูกโดยตรง สำหรับพื้นที่ที่ขุดเป็นคู มักทำแปลงขนาดกว้างประมาณ 5-6 เมตร แล้วหว่านเมล็ดลงบนแปลง

-เมื่องอกจนกระทั่งมีใบ 2-3 ใบแล้วก็ให้ถ อ น แยกโดยเหลือไว้เฉพาะต้นที่มีห่างระหว่างต้นประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนพื้นที่ที่ปลูกเป็นไร่

-จะยกร่องและปลูกเป็นแถวเดี่ยวและมักให้แถวห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร และมีระยะห่างระหว่างต้นที่ 50 เซนติเมตร ส่วนการปลูกแบบยกร่องปลูกเป็นแถวคู่ มักใช้กับแปลงที่มีขนาดเล็ก

-ดังนั้นหากจะเพาะปลูกแบบย้ายกล้าจริงๆ ควรย้ายตอนที่กล้ามีอายุได้ 20 วัน และย้ายลงในถุงเพาะชำก่อนแล้วดูแลกล้าในถุงเพาะชำต่อไปประมาณ 10 วัน แล้วถึงจะย้ายกล้าลงแปลงปลูกจริง

-และเมื่อย้ายกล้าแล้วควรใส่ใจดูแลในเรื่องของการรดน้ำให้ดี เพราะหากกล้าได้รับน้ำไม่เพียงพอก็อาจทำให้กล้าตายได้ เพราะการปลูกผักกาดเขียวปลีมักปลูกกันในฤดูหนาว ซึ่งอาจจะทำให้กล้าไม่ได้รับน้ำได้ดีพอ

การดูแลรักษา
-ผักกาดเขียวปลีนั้นจะต้องใช้ปุ๋ ย   14-14-21 หรือ 13-13-21 และการให้ปุ๋ ย ควรแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกให้ใส่เมื่อผักอายุได้ 15 วัน

-และครั้งที่สองให้ใส่เมื่อผักอายุได้ 1 เดือน โดยใส่แบบโรยข้างแถว  เนื่องจากผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่รับประทานใบเป็นส่วนใหญ่ โดยใส่ปุ๋ ย ยู เรี ย 2 ครั้ง ในอัตรา 20-25 กิโลกรัม / ไร่ ใส่แบบหว่านแล้วรดน้ำตาม

การเก็บเกี่ยวผักกาดเขียวปลี
-ผักกาดเขียวปลีที่ปลูกในบ้านเราไม่ว่าจะปลูกแบบหว่านหรือปลูกแบบย้ายกล้าก็ตาม จะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 55-75 วัน

-โดยวิธีเก็บเกี่ยวนั้นสามารถทำได้โดยการใช้มีดคมๆ ตั ด ที่บริเวณโคนต้นแล้วย้ายไปไว้เป็นกองๆ โดยไม่ต้องใส่เข่งหรือภาชนะใดๆ แต่ให้ย้ายขึ้นรถบรรทุกขนส่งโรงงานได้เลย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

+ 43 = 48