เช็คสิทธิ์กดรับเงินเราชนะรอบเร่งด่วน 2000 บาท พ.ค.-มิ.ย. ใครได้บ้าง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

เช็คสิทธิ์กดรับเงินเราชนะรอบเร่งด่วน 2000 บาท พ.ค.-มิ.ย. ใครได้บ้าง

ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วง “โ ค วิด-19” เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท ประมาณ 32.9 ล้านคน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

คุณสมบัติกดรับเงินเราชนะรอบเร่งด่วน 2,000 บาท
-ต้องเป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ

-ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

-ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

-ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

-ต้องไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

-ต้องไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563

-ต้องมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขั้นตอนลงทะเบียน
สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรับ มาตรการเราชนะ ครั้งที่ผ่าน

-เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

-กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน

วันเดือนปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์

-ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

-ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป” ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย

จากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ก่อนรับเงินในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขต่อไป

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะทำการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
-กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้แก่

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 14 ล้านคน

กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้ง

-กล่มที่ 2 คือ กลุ่มต้องลงทะเบียน ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ได้แก่

ผู้มีรายได้น้อยที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ ร้านค้า เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทะเบียนรับเงินเราชนะ รอบใหม่ ยังไม่เคาะวันและเวลาที่แน่นนอน แต่คาดการว่าจะนำข้อมูลมาจากการลงทะเบียนเราชนะในรอบก่อนหน้านี้ โดยเงื่อนไขขั้นตอนการลงทะเบียนจะใช้ขั้นตอนที่ไม่แตกต่างจากเดิม…

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 + 4 =