ครม. อนุมัติมาตรการช่วยลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-มิ.ย. 64

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

ครม. อนุมัติมาตรการช่วยลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-มิ.ย. 64

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไ ฟ ฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดังนี้

ให้สิทธิค่าไ ฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับผู้ใช้ไ ฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไ ฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไ ฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และผู้ใช้ไ ฟ ฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไ ฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไ ฟฟ้า ดังนี้

กรณีหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไ ฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าจริง

และกรณีหน่วยการใช้ไ ฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไ ฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

-สำหรับผู้ใช้ไ ฟ ฟ้ าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไ ฟ ฟ้ าเท่ากับหน่วยการใช้ ไ ฟ ฟ้าของใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

-สำหรับผู้ใช้ไ ฟ ฟ้ ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไ ฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50

-สำหรับผู้ใช้ไ ฟ ฟ้ า มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไ ฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไ ฟ ฟ้าขอใบแจ้งค่าไ ฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไ ฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรการสำหรับผู้ใช้ไ ฟ ฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไ ฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไ ฟ ฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไ ฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2564

มาตรการลดค่าน้ำประปา
ให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น การไ ฟ ฟ้านครหลวง การไ ฟ ฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไ ฟ ฟ้าและน้ำประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินตามมาตรการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

90 − = 88