ขั้นตอนอบรมการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

ขั้นตอนอบรมการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่ วโมง

สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใ หม่ได้ทันที การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่ านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก

สำหรับต่อใบขับขี่ล่ วงหน้ าก่อนวันสิ้ นอายุไ ม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้ นอ ายุไปแล้วไ ม่เกิน 1 ปี

โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้ น 1 ชั่ วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้ นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้ น 2 ชั่ วโมง

และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

 

-เปิ ด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบี ยน”

(กรณีเคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเ กิด)

 

กรอกครบแล้วกดยืนยัน

 

-เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

-ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใ จ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิ ดได้)

เสร็จแล้วส่งข้อสอบ

-ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่ วโมง (ไ ม่สามารถข้ามได้)

-ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิ ด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

-ขึ้นหน้ าต่ าง ท่านผ่ านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

-ระบบจะแสดงผลการผ่ านการอบรม ให้บันทึกหน้ าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้ น 90 วัน นับจากวันที่ผ่ านการอบรม

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

13 − 8 =