วิธีปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้ง เอาไวบริโภคหรือจำหน่าย ต้นงามไวมาก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้ง เอาไวบริโภคหรือจำหน่าย ต้นงามไวมาก

การเตรียมแปลงปลูกหรือในกระถาง
– ถ้าปลูกในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ ย ค อ ก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง

– ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ ย ค อ ก ในอัตรา 2:1

การเพาะกล้าผักกาดเขียวกวางตุ้งทำได้ 2 แบบ คือ
เพาะผักกาดเขียวกวางตุ้งในถาดพลาสติกเพาะกล้า
-ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ ย ค อ กในอัตร 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวในถาดพลาสติกเพาะกล้า

-ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินบรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้าขนาดความลึก 0.5 ซม.

-นำเมล็ดผักกาดกวางตุ้งหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

-กลบดินเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง แล้วรดน้ำ

-โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบรูปล้อมถาดเพาะไว้

-หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นผักกาดเขียวกวางตุ้งทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเข้าและเย็น จนกระทั่ง

-ต้นผักกาดเขียวกวางตุ้งมีอายุ 20-25 วัน จึงย้ายกล้าผักกาดเขียวกวางตุ้งลงปลูกในกระถาง หรือในแปลงปลูก

เพาะผักกาดเขียวกวางตุ้งในแปลง
-หลังจากเตรียมดินในแปลงปลูกแล้ว ใช้จอบขุดเป็นแถวปลูก ระหว่างแถวละ 25 เซนติเมตร ความลึกผิวดิน 2-3 เซนติเมตร

-โรยเมล็ดพั น ธุ์ ผักกาดกวางตุ้งบางๆ ตามแถวปลูกที่เตรียมไว้

-กลบหน้าดินในแปลง และรดน้ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น

-หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งเริ่มงอก และควรรดน้ำทุกวันผักกาดเขียวกวางตุ้ง

การดูแลรักษา
-ถ้าทำการย้ายกล้าจากถาดพลาสติกเพาะกล้าลงปลูกในแปลงหรือในกระถาง

-ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ย้ายกล้าลงในแปลง หรือในกระถาง ให้รดน้ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น

-หลังย้ายปลูก 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุกครั้งที่หว่านปุ๋ ย  ต้องรีบรดน้ำทันที
ถ้าทำการเพาะในกระถาง

-ถ้าโรยเมล็ดผักาดเขียวกวางตุ้งบางๆ ในร่องปลูกของแปลงที่เตรียมดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องถอนแยกหรือย้ายปลูกอีก แต่สามารถดูแลบำรุง

-การบำรุงดูแลผักกาดเขียวกวางตุ้งในแปลง ควรหว่านปุ๋ ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุกๆ 10-15 วัน และทุกครั้งที่หว่าน ปุ๋ ย ต้องรีบรดน้ำตามทันที

การเก็บเกี่ยว
-การเก็บเกี่ยวผักกาดเขียวกวางตุ้ง ได้หลังจากปลูกไปแล้วนาน 40-45 วัน ควรถอนทั้งต้น

*ถ้าต้องการปลูกรุ่นใหม่อีก ในพื้นที่เดิมควรพรวนดินในแปลง หรือในกระถางใหม่ และปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

28 − = 21