วิธีปลูกต้นน้ำเต้า แบบดูแลง่ายๆไว้ที่บ้าน สรรพคุณมากมายทำได้หลายเมนู

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกต้นน้ำเต้า แบบดูแลง่ายๆไว้ที่บ้าน สรรพคุณมากมายทำได้หลายเมนู

วิธีปลูก
-จะต้องเตรียมดินให้มีการพรวน และยกร่องแปลงปลูกกว้างประมาณ 4 เมตร จะนิยมขุดหลุมปลูกให้กว้าง 15-20 เซนติ

-เมตร ลึก 2-3 เซนติเมตร ขุดกลุมห่างกัน 2 เมตร แล้วนำปุ๋ ยค อ ก รองก้นหลุม หลังจากนั้นก็หยอดเมล็ดลงใน
หลุมปลูกที่เตรียมไว้ ในพื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะใช้เมล็ดน้ำเต้าจำนวน 1.5 กิโลกรัม หยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด กลบด้วยดินร่วนให้มี

-ความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร นำฟางข้าวแห้งคลุมบนหลุมเพื่อรักษาความชื้นในดินให้มากที่สุดหลังจากนั้น
รดน้ำให้ชุ่มไปเรื่อย ๆ ประมาณ 7- 10 วัน จนกว่าจะงอก หมั่นดูแลหากต้นขึ้นมาทั้งหมดให้ถ อ นเหลือ เพียง 2 ต้นก็พอ เพื่อให้เจริญเติบโตเต็มที่

-หลังจากต้นโตให้รดน้ำประมาณ 3-5 วัน/ครั้ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพของ ดินปลูก ว่ามีความแห้งแล้งเพียงใด ถ้าอากาศร้อนมาก ๆ ดินปลูกเริ่มแห้งก็ต้องรดน้ำให้ถี่ขึ้น แต่ต้องคอยดูไม่ให้ดินแฉะมากเกินไป

-หลังปลูกไปได้ประมาณ 25-30 วัน หรือเริ่มมีใบจริง 4-5 ใบ จึงเริ่มใส่ปุ๋ ย 16-20-0 ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่บริเวณโคนต้น ไม่ควรพรวนดินให้ลึกเกินไป  2-3อาทิตย์ครั้ง

วิธีดูแลรักษาน้ำเต้า
ต้องหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม โดยรดน้ำเช้าเย็น จะทำให้โตได้เร็ว ให้ทำค้างไว้ให้ต้น เลื้ อ ย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้ผลผลิตดียิ่งขึ้น เมื่อมีผลแล้วให้ทำการก็ให้รดน้ำไปเรื่อยๆ

การเก็บผลผลิต
เมื่อมีอายุประมาณ 3 เดือน หลังปลูกในแปลง จะเริ่มเก็บผลผลิต เมื่อผลน้ำเต้าเริ่มโตผลอ่อน ไม่แก่เกินไป ผลจะมีสีเขียวอ่อน ใช้กร รไ ก ร ตั ด ขั้ว แล้วนำมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และจะเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆ ได้อีกประมาณ 2 เดือน

วิธีเก็บรักษา
ผลอ่อนแล้วเราจะนำมาวางพักไว้ ในอากาศถ่ายเท จะสามารถจะเก็บไว้ได้นาน

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

92 − 90 =