วิธีปลูกบวบให้งามไว แค่ 1 เถา ฝักดกเต็ม เอาไว้ทานประโยชน์เยอะมาก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกบวบให้งามไว แค่ 1 เถา ฝักดกเต็ม เอาไว้ทานประโยชน์เยอะมาก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับบวบเหลี่ยม บวบ ห อ มขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ต้องการความชื้นในดินสูงสม่ำเสมอ ตลอดฤดูปลูกต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุ ณ ห ภูมิที่เหมาะสมคือ 20 องศาเซลเซียส

การเตรียมดินและการปลูก
-เช่นเดียวกับบวบเหลี่ยมยกร่อง และแต่ละร่องปลูก 2 แถว ระยะปลูก 75 – 100 ซม. หยอดเมล็ด 3 – 5 เมล็ด และ ถ อ น อ อ ก ให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม และปักค้างเช่นเดียวกับบวบเหลี่ยม จำนวนเมล็ด 2 – 4 ลิตร เพียงพอสำหรับการปลูกในแปลงปลูกพื้นที่ 1 ไร่

การดูแลรักษา
การให้น้ำ ให้น้ำให้เพียงพอสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงออก ด อ กและติดผล

การให้ปุ๋ ย
-ควรให้ ปุ๋ ย ไนโ ต รเจนเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรก แต่ต้องระวังอย่าให้มากเกินไป บวบจะแตกใบมาก ให้ผลน้อย เรียกว่าอาการเฝือใบ ปุ๋ ย ในโตรเจนควรให้เมื่องอกแล้ว 1 สัปดาห์

-ส่วนปุ๋ ย สูตรผสม ควรให้เป็นปุ๋ ย รองพื้นครึ่งหนึ่งและให้เมื่อบวบอายุ 20 – 30 วัน

-ส่วนการพรวนดินและการกำจั ด วั ช พื ช ควรปฏิบัติเมื่ออายุในภาวะที่บวบเริ่มเ ลื้ อ ย

การเก็บเกี่ยว
-อายุการเก็บเกี่ยวเพื่อรับประทานสด ประมาณ 50 – 60 วัน หลังจากหยอดเมล็ด จะเก็บผลขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ บวบ ห อ มนี้กสิกรมักเก็บเมล็ดไว้ใช้เอง ในกรณีที่เก็บเมล็ดเอง ปล่อยบวบไว้ให้แก่แล้วจึงเก็บมาแคะเมล็ด

-ถ้าจะใช้เส้นใยควรบวบไว้ให้แห้งติดต้น เฉลี่ยผลผลิตของบวบสดได้ 1,000 กก./ไร่ ผลผลิตจะให้ดีถ้าปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพั น ธ์ เนื่องจากบวบ ห อ ม มีผิ ว ของผลเรียบ

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 + = 5