วิธีปลูกชะอม ไว้จำหน่ายให้ต้นงามไวมาก มียอดตลอดทั้งปี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกชะอม ไว้จำหน่ายให้ต้นงามไวมาก มียอดตลอดทั้งปี

การปลูกชะอม
-ชะอมเป็นพื ช ที่เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน นิยมปลูกหรือขย า ย ด้วยการปักชำกิ่งหรือลำต้น และกิ่งที่ได้จากการตอนกิ่ง

การเตรียมกิ่ง 
-กิ่งชะอมที่ใช้สำหรับการปักชำกิ่งต้องเป็นกิ่งแก่ อายุมากกว่า 8 เดือน กิ่งมีสีเทาอมน้ำตาล ขนาดกิ่งประมาณ 1.5-2.5 ซม. ตั ดประมาณ 25-35 ซม.

-โดยตั ดปลายทั้ง 2 ข้าง ให้เฉียงเป็นป า กฉ ล าม จากนั้น นำลงปักชำในกรถางพลาสติกหรือถุงเพาะชำ โดยเสียบกิ่งลึกประมาณ 10 ซม. และปักให้เอียงประมาณ 45 องศา ทั้งนี้ วัสดุเพาะชำ ควรเป็นดินผสมกับแกลบดำหรือวัสดุอื่น เช่น ขุยมะพร้าว อัตราส่วนดินกับวัสดุผสมที่ 1:2

-หลังการปักชำต้องรดน้ำเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า และเย็น จนชะอมเริ่มแตกยอดใหม่ 2-3 ยอด และยอดใหม่มีก้านใบแล้ว 3-5 ก้าน ก็เหมาะสำหรับลงปลูกในแปลงได้

-ปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่มักนิยมซื้อกิ่งมาปลูก เนื่องจากประหยัด และทุ่นเวลาได้ กิ่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะได้จากการตอนกิ่งเป็นหลัก

การเตรียมแปลงปลูก
การปลูกชะอมในแปลงจำเป็นต้องเตรียมดินเสียก่อน ด้วยการพรวนดิน 1-2 รอบ แต่ละรอบตากดินนาน 7-14 วัน พทั้งนี้ ก่อนยกร่อง ให้หว่านด้วยปุ๋ ย ค อ ก หลังจากนั้น ไถยกร่องแปลงที่ระยะห่างของแถวที่ 2 เมตร แต่เกษตรกรบางรายอาจไม่ยกร่อง เพียงหว่านปุ๋ ย ไถพรวนดิน แล้วปลูกเลย ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ขั้นตอนการปลูก
นำกล้าชะอมที่แตกยอด และมีใบแล้ว 3-5 ใบ ลงปลูกบนร่องแปลง ระยะห่างของหลุมปลูกประมาณ 1-1.5 เมตร

การดูแลรักษา
– หลังการปลูกแล้ว 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ย ค อ ก 150-200 กรัม/ต้น

– การให้น้ำจำเป็นต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วง 1-2 เดือนแรก ควรให้น้ำทุกๆ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ หลังจากนั้นค่อยให้น้ำประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

– หลังการปลูกชะอมแล้ว 1-2 เดือน ชะอมจะเริ่มมีกิ่งย า ว ระยะนี้จำเป็นต้องตั ด กิ่งชะอม เพื่อให้มีการแตกกิ่งมากขึ้น

การเก็บ ย อ ดชะอม
หลังจากการปลูก และดูแลรักษาประมาณ 1 เดือน ต้นชะอมจะเริ่มแตกกิ่งจำนวนมาก และจะเริ่มเก็บยอดชะอมได้ประมาณเดือนที่ 1-2 ตั้งแต่ที่มีการ ตั ด กิ่งชะอมครั้งแรก และจะเก็บต่อเนื่องในทุกเดือน จนเริ่มเก็บแบบเต็มที่ประมาณเดือนที่ 4-6 ของการปลูก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 + 2 =