ขั้นตอนขอหนังสือรับรอง ในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่นี้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

ขั้นตอนขอหนังสือรับรอง ในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่นี้

จากสถานการณ์ โควิด-19  ระบ า ดระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลให้ยอดผู้ติ ด เ ชื้ อ รายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ (โควิด-19) (ศบค.) เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมโ ร คในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23+5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย สมุทรสาคร, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด จะต้องปฏิบัติ 3 ข้อดังนี้

-มื่อไปถึงจังหวัดจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณห ภู มิ คัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ

-ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

-สอบถามความจำเป็นในการเดินทาง

สำหรับ 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ได้มีการเพิ่มมาตรการคือ ผู้เดินทางจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับการแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ใครเป็นคนรับรอง
-ประชาชนทั่วไป : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานปกครองส่วนท้องที่ เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

-พนักงาน บริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน : เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ ห้าง ร้าน โรงงาน เป็นผู้รับรอง

– ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ : หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

ทั้งหมดนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง จะพิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2007999

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

58 − = 49