โครงการดีๆน่าจะสมควรมีทุกหมู่บ้าน ปลูกผักริมทางหมู่บ้านละ 1 กม. ประหยัดขึ้นเยอะ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

โครงการดีๆน่าจะสมควรมีทุกหมู่บ้าน ปลูกผักริมทางหมู่บ้านละ 1 กม. ประหยัดขึ้นเยอะ

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ Admin ไทยบ้านอย า กจะพักเพื่อนๆเข้ามาสัมผัสกับโครงการ ถนนกินได้ไร้ส า ร พิ ษ ปลูกผักริมทางหมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร ห้ามขาย ห้ามใช้ส า รเ คมีชุมชนยั่งยืนจากกองทุนตำบล

โครงการถนนกินได้ไร้ส า ร พิ ษ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกองทุนสุขภาพตำบลที่ประสบความสำเร็จ เปิดโครงการนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการชักชวนให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมาช่วยกันปลูกผักแต่ไม่ได้ปลูกแบบธรรมดานะเพราะโครงการจะให้แต่ละหมู่บ้านเลือกเส้นทางสำหรับใช้พื้นที่ริมทางปลูกผักหมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร

หลักการที่สำคัญก็คือห้ามนำไปคล้ายห้ามใครแสดงความเป็นเจ้าของและห้ามใช้ส า ร เ คมี  ในการปลูก สำหรับการสนับสนุนทางโครงการจะจ่ายให้หมู่บ้านละ 6,000 บาทแน่นอนว่าไม่เพียงพอหากแต่ถือเป็นทุนเริ่มต้นที่สำคัญก่อนที่ทุกคนจะช่วยกันลงแรงลง ใ จ กันในการปลูกผัก 1 กิโลเมตรครั้งนี้

อีกหนึ่งตัวอย่างของ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นของเทศบาลตำบล ช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูตำบลด่านซ้ายจะมีหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านแต่ในปัจจุบันมีผักที่ปลูกริมทาง ย า วรวมกันแล้วกว่า 21 กิโลเมตรผักที่ปลูกกันก็มีเช่นชะอมยอดมะขามยอดผักเหลียงส้มป่อยยอดมะม่วงหิมพานต์เป็นต้น

และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ชาวบ้านไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากโครงการเพิ่มเติมนับตั้งแต่ปีพศ 2552 แม้ว่าเส้นทางการปลูกผักจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าแล้วก็ตาม ความยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมมือกันของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

โครงการ ถนนกินได้ ไร้ส า ร พิ ษ เป็นเพียง 1 โครงการในหลากหลายโครงการภายใต้กองทุนสุขภาพของเทศบาลตำบลช้างซ้ายซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช ร่วมกับการสมทบโดยท้องถิ่น

เงินทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมแผนโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนในชุมชน ด้วยการปลูกพืชผักปลอดส า ร พิ ษของชาวบ้านทำให้เกิดความหลากหลายของพืช พั น ธุ์พื้นเมืองเดิมบางชนิดอาจไม่ได้ถูกกลับมาเข้ามาปลูกใหม่รวมถึงการต่อยอดของชาวบ้านที่มีการปลูกพืชนอกเส้นทางหรือตามหน้าบ้านต่างๆ

ความสำเร็จที่ได้จากโครงการนี้ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นกำไรที่วัดค่าไม่ได้และสิ่งที่สำคัญจากการดำเนินโครงการนี้ก็คือทำให้คนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมกันสร้างความยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 10 = 11