วิธีปลูกถั่วลันเตาหวาน ทานอร่อยแถมประโยชน์เยอะ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกถั่วลันเตาหวาน ทานอร่อยแถมประโยชน์เยอะ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ถั่วลันเตาจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ต้องการความชื้นค่อนข้างมากและสม่ำเสมอ ต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุ ณ หภู มิที่เหมาะสมประมาณ 15 องศา แต่สามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่อุ ณ ห ภู มิ 10 องศา ดังนั้นจะปลูกให้ผลดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแต่ปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภา พั น ธ์

การเตรียมดินและการปลูก
-ถั่วลันเตามีระบบรากค่อนข้างลึก ดังนั้นจะต้องเตรียมดินให้ลึกประมาณ 20 – 25 ซม. และควรใส่ปุ๋ ย ค อ ก ลง

นิยมปลูกถั่วลันเตา
-โดยใช้เมล็ดหยอดลงในแปลงปลูกเลย ระยะปลูกที่ใช้คือ 30 – 70 ซม. แล้วจึงนำเมล็ดนั้นมาหยอดโดยตรง

-ลงในแปลงหลุมละ 4 – 5 เมล็ด ให้ลึก 1 – 2.5 ซม. แล้วกลบด้วยปุ๋ ย ค อ ก เก่า จากนั้นใช้ฟางแห้งคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดทุกวัน จนกระทั่งเมล็ดถั่วนั้นงอก มีใบจริง 2 ใบ หรือในระยะนี้

-ต้นถั่วจะสูงประมาณ 8 – 10 ซม. ถ อ นแยกให้เหลือหลุมละ 2 ต้น ในกรณีที่โรยเมล็ดเป็นแถวก็ถ อ นแยกให้ระยะปลูกเหลือ 30 – 70 ซม. จำนวนเมล็ดที่ใช้ในแปลงปลูก 1 ไร่ ประมาณ 5 – 7 กก. หรือ 6 – 7 ลิตร

การดูแลรักษา
การปักค้าง เมื่อต้นถั่วอายุประมาณ 15 วัน หรือสูงประมาณ 10 – 15 ซม. ต้นถั่วจะเริ่มมีมือเกาะนำไม้ทำค้างขนาด 1.5 – 2 เมตร ปักทำค้าง ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธี

-ปักไม้ค้างทุกหลุม แล้วเอนปลายมัดด้านบนเข้าหากัน ในกรณีนี้สำหรับปลูกถั่วบนร่อง ร่องละ 2 แถว

-ปักไม้ค้างเป็นแถวทุกระยะ 1.5 – 2 เมตร แล้วใช้เชือกขึงตามแนวนอนห่างกันทุก 30 ซม. แล้วเอาเชือกผูกตามขวางสลับไปมาให้ถั่วยึดได้ดีขึ้น

-การให้น้ำ ระบบการให้น้ำควรเป็น รดที่ต้น เพราะใบจะได้ไม่เปียก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงออก ด อ กติดฝักอย่าให้ขาดน้ำได้

การให้ปุ๋ ย
ใช้ปุ๋ ย 5 – 10 – 5 หรือ 10 – 20 – 10 ในอัตราประมาณ 50 – 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือใส่เป็นปุ๋ ย ร อ งพื้ นครึ่งหนึ่งและให้ครั้งที่ 2 เมื่อถั่วมีอายุ 1 เดือน โดยใส่แบบโรยข้างแถว แล้วพรวนดินกลบในระยะนี้ควรทำการกำ จั ด วั ช พื ชไปด้วย

การเก็บเกี่ยวถั่วลันเตา
-โดยทั่วไปอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 60 – 90 วันหรือประมาณ 5 – 7 วันหลังจากด อ ก บาน การเก็บเกี่ยวควรเก็บบ่อยๆ ประมาณ 3 วันครั้ง

-มักจะเก็บถั่วในแปลงได้นานถึง 1 – 2 เดือน นิยมเก็บตอนเมล็ดในฝักยังลีบเล็กๆอยู่ ระยะนี้ฝักจะอ่อนนุ่ม กรอบไม่พอง ฝักของถั่วลันเตาขนาด 6 – 9 ซม. ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 330 – 500 กก./ไร่

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

65 − 62 =