วิธีปลูกขนุนให้ต้นติดง่ายโตไว  ติดผลดกเต็มต้น รสชาติหวาน 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกขนุนให้ต้นติดง่ายโตไว  ติดผลดกเต็มต้น รสชาติหวาน

การเตรียมเมล็ด
เป็นผลที่แก่เต็มที่หรือสุกแล้ว เมื่อเอา เนื้ อ อ อ กแล้วให้ล้างเมล็ดด้วยน้ำจนสะอาด และนำไปเพาะทันทีอย่าเก็บเมล็ดไว้ นานเกิน 15 วัน เพราะจะเพาะไม่งอกหรืองอกน้อย ต้นที่งอกจะไม่ค่อยแข็งแรง

การเพาะในแปลง
แปลงเพาะควรเป็นแปลงดินอยู่ในที่ร่มรำไร หรือมีการ พรางแสงไม่ให้โดนแดดจัด โดยขุดแปลงเพาะเป็นร่องขนาดกว้าง 1 – 1.5 เมตร ความย า ว แล้วแต่ต้องการ ควรยกแปลงให้สูงจากพื้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร ปรับปรุงดินในแปลงเพาะให้ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีโดยการผสมปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมัก

วิธีเพาะเมล็ด
เมล็ดที่ล้างสะอาดดีแล้ว การเพาะในแปลงและในกะบะเพาะ ให้เพาะเป็นแถว ๆ ห่างกันประมาณ 5 นิ้ว ฝังเมล็ดลึกประมาณ 5 เชนติเมตร กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม การเพาะในภาชนะ ให้หยอดเมล็ด 2 เมล็ดต่อภาชนะแต่ละใบ เพื้อจะ ได้เลือกต้นที่แข็งแรงไว้เพียงต้นเดียว หลังจากเพาะเมล็ดแล้ว ให้รดน้ำทุกวันเช้า เย็น อย่าให้ดินแห้ง หรือแฉะเกินไป

การย้ายกล้า
ต้นกล้าที่ปลูกในแปลงเพาะหรือในกะบะเพาะนั้น เมื่อ ต้นกล้าสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ให้ขุดแยกใส่ภาชนะเพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับนำไปทาบ กิ่ง ส่วนต้นที่ต้องการนำไปปลูกในแปลงจริงให้ขุดแยกออกไปปลูกในภาชนะ หรือนำไปปลูกในแปลงชำ อย่าปล่อยให้ต้นกล้าอยู่ในแปลงเพาะหรือกะบะเพาะนาน เกินไป เพราะต้นจะเบียดกันมาก เวลาขุดจะกระทบกระเทือนมาก โดยเฉพาะกะบะเพาะ ที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ จะไม่มีอาหารเพียงพอจะเลี้ยงต้นกล้าต้องรีบขุดย้าย

การเตรียมแปลงชำ ทำเช่นเดียวกับแปลงเพาะกล้า คือยกเป็นร่องแล้ว ปรับปรุงดินให้ร่วนชุย แล้วนำต้นกล้ามาปลูกเป็นแถว ๆ ห่างก้นประมาณ 10- 12 นิ้ว เพื่อสะดวกในการขุดย้ายจะเลี้ยงต้นกล้าในแปลงชำประมาณ 5-6 เดือน จีงจะย้ายไปปลูกในสวน การขุดย้ายต้องระมัดระวังอย่าให้รากขาดมาก เมื่อปลูกจะ ได้ตั้งตัวเร็ว การปลูกโดยการย้ายต้นกล้า ควรทำในฤดูฝน จะช่วยให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว และไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ

วิธีปลูกขนุน และสภาพแวดล้อมในการปลูกให้ติดผลดก
การปลูกไม่ว่าจะปลูกด้วยกิ่งตอน กิ่งทาบ หรือต้นที่เพาะเมล็ดก็ตาม ให้ทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้รากขาดมากต้นจะชะงักการเจริญเติบโต ต้นขนุนที่ปลูกไว้ในภาชนะนานๆ ดินในภาชนะจะจับตัวแข็งและรากจะพันกันไปมา เวลาปลูกเมื่อเอาออกจากกระถางแล้วให้เอามือบิดินก้นภาชนะ ให้แยกออกจาก กันเล็กน้อยและค่อยๆ คลี่รากที่ม้วนไปมาให้แยกจากกัน

เพื่ออจะได้เติบโตต่อไปอย่างรวดเร็วเมื่อปลูกเสร็จให้หาไม้มาปักเป็นหลักผูกต้นกันลมโยกแล้วรดน้ำทันทีให้โชก ควรใช้ทางมะพรัาวช่วยคลุมแดดให้บ้างในระยะแรก เพราะถ้า  โดนแดดจัดต้นอาจจะเฉาชะงักการเจริญเติบโตได้

หลังจากปลูกแล้วให้คอยดูแลรดน้ำอยู่เสมอ ถ้าฝนไม่ตกการใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมบริเวณโคนต้นจะช่วยรักษาความชื้นของดินได้ดี การปลูกขนุนด้วยกิ่งตอนและกิ่งทาบจะใช้เวลา ประมาณ 3-4 ปีกว่าจะให้ผล และการปลูกด้วยเมล็ดใช้เวลาประมาณ 4-6 ปี

การดูแลรักษาหลังปลูกขนุน
การให้น้ำ สัปดาห์แรกหลังจากปลูก ถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำให้ทุกวัน หลังจากนั้นถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำ 3-4 วันต่อครั้ง และตลอดฤดูแล้ง ถ้าเห็นว่าดินแห้งเกินไปต้องรดน้ำช่วยจนกว่าต้นขนุนมีอายุ 1 ปีขึ้นไป จีงจะปลอดภัยการให้น้ำอาจ ห่างออกไปบ้างก็ได้ การปลูกโดยทั่วไปมักให้น้ำเพียง 1-2 ครั้งแล้วปล่อยตามธรรมธาติ

ก็สามารถเจริญเติบโตให้ด อ กให้ผลได้เช่นกัน เพราะโดยปกติขนุนเป็นพื ชที่ทนแล้งอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการปลูกเพือให้ได้ผลอย่างเต็มที่นั้นควรให้น้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ในฤดูแล้งหรือช่วงที่ขาดฝนนาน ๆ ควรให้น้ำช่วยบ้าง จะทำให้ต้นเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ไม่ชะงักการเจริญเติบโต เมื่อขนุนโตขนาดให้ผลแล้ว ในระยะที่ขนุนตกด อ กให้งดน้ำชั่วระยะหนึ่ง เมื่อด อ กบานและติดผลแล้ว จึงให้น้ำให้มากเพื่อบำรุงผลให้เติบโตและมีคุณภาพดี หลังจากที่ติดผลแล้ว ถ้าขาดน้ำผลจะมีขนาดเล็ก การเติบโตของผลไม่สม่ำเสมอ ผลอาจแป้ว เบี้ยว และเนื้ อบาง การให้น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง

เนื่องจากขนุนเป็นไม้ผลที่มีขนาดใหญ่ รากสามารถหยั่งลงดินได้ลึก และหาอาหารได้ไกล ดังนั้นการปรับปรุงดินในแปลงปลูกด้วยปุ๋ ยอินทรีย์ จะทำให้ดินดี มีความร่วนซุยอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการเพียงพอสำหรับการปลูกขนุน นอกจากที่ ๆ ดินขาดธาตุอาหารมาก ๆ จึงควรปรับปรุงด้วยการเพิ่มปุ๋ ย วิทยาศาสตร์ด้วย

1.ถ้าพื้นที่ในการปลูกระยะ 6 X 8 เมตร ก็ให้เอา 6 คูณด้วย 8 ได้ 48 ไปหารพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะได้ 1,600 ตารางเมตร ก็จะสามารถปลูกต้นขนุนได้ 33 ต้น

2.ถ้าพื้นที่ในการปลูกระยะ 8 X 8 เมตร ก็ให้เอา 8 คูณด้วย 8 ได้ 64 ไปหารพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะได้ 1,600 ตารางเมตร ก็จะสามารถปลูกต้นขนุนได้ 25 ต้น ซึ่งพื้นที่ในการปลูกระยะนี้จะนิยมใช้กันมาก

3.การใส่ ปุ๋ ยให้ใส่ทั้งปุ๋ ย ค อ กและปุ๋ ย วิทยาศาสตร์

4.การใส่ปุ๋ ย ค อ ก ควรให้ใส่ปุ๋ ย ไก่ การใส่ปุ๋ ย ไก่ ให้ใส่ 10 ถุง ต่อต้น ต่อปี การใส่ปุ๋ ย ไก่นั้นควรนำถุง ปุ๋ ยไก่ไปวางไว้ที่โคนต้นขนุน ไม่ต้องเท เพราะหากเทออก ตอนที่เรารดน้ำต้นขนุน หรือน้ำฝนที่ตกลงมา ก็จะพัดพาปุ๋ ย ไปที่อื่นได้ ควรที่จะวางไว้ทั้งถุงเปิดปากถุงเล็กน้อย หลังจากนั้นรากของต้นขนุนก็จะชอนไชหากินที่ถุงเอง

5.สำหรับการใส่ปุ๋ ย วิทยาศาสตร์นั้น ควรใช้สูตร 13  13  21 ให้ใส่ต้นละ 1 กิโลกรัม ต่อครั้ง ส่วนการดูแลนั้นควรต้องเอาใจใส่ โดนเฉพาะเรื่องน้ำ ควรให้น้ำเป็นประจำ เพราะถ้าต้นขนุนขาดน้ำอาจทำให้ต้นขนุนโทรม ผลผลิตอาจจะไม่ดี

6.ส่วนวิธีการไว้ผลบนต้น ควรที่จะไว้ผลที่โคนกิ่งใหญ่ ไม่ควรไว้ผลที่ปลายกิ่งเล็ก เพราะน้ำหนักขนุนมาก กิ่งอาจจะฉีกได้ง่าย และก็ไม่ควรไว้ผลที่โคนต้นด้วย เพราะอาหารที่ส่งมาจากใบอาจจะช้า ทำให้ผลของขนุนไม่สมบูรณ

เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

55 − = 54