นำวัสดุเหลือใช้  มาทำเป็นที่ ปลูกผัก เก็บขายสร้างกำไรได […]...