วิธีปลูกผักคะน้า ให้ต้นอวบใหญ่ และเคล็ดลับการเก็บผลผลิต

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกผักคะน้า ให้ต้นอวบใหญ่ และเคล็ดลับการเก็บผลผลิต

การเตรียมดินปลูก
เนื่องจากคะน้าเป็นผักร ากตื้น จึงควรขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 ซม ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
นำบุ๋ยคอก ผสมให้เข้ากับดิน ทั้งนี้เพื่อปรั บป รุงสภาพทางกาย ภาพ และเพิ่มความอุดมสมบู รณ์ของดิน
พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะการปลูกแบบหว่านโดยตรงลงในแปลง เพื่อมิให้เมล็ดต กลึกลงไปในดิน เพราะจะไม่งอก หรืองอกย ากมาก ถ้าดินเป็นกร ดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับปรุ งดิน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

วิธีการปลูก

หลังจากเตรียมดินแล้ว นิยมหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกโดยตรง หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง ให้เมล็ดห่างกันประมาณ 2-3 ซม.
ใช้ดินผสม หว่านกลบเมล็ดให้หนาประมาณ 0.6-1 ซม. เพื่อเก็บรั ก ษ าความชื้นให้เมล็ด และป้ องกันเมล็ดถูกน้ำกระแท กกระจายคลุมด้วยฟางบางๆ รดน้ำให้ทั่วถึง และสม่ำเสมอ ต้นกล้าจะง อกภายใน 7 วัน


หลังจากคะน้างอกแล้วประมาณ 20 วัน  ให้เลือกถ อนต้นที่ไมสม บูรณ์ออก ระหว่างต้นไว้ประมาณ 10 ซม. ซึ่งต้นอ่อนของคะน้า ในวัยนี้เมื่อเด็ดร ากออกแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายได้
เมื่ออายุได้ประมาณ 30 วัน จึงทำการถ อนแยกครั้งที่ 2 โดยให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น 20 ซม.
ต้นคะน้าที่ถ อนแยกออกมา ตั ด ร า ก ออกแล้วส่งจำหน่าย ตลาดเป็นยอดผักได้เช่นกัน ซึ่งผู้บริโภคนิยม

หลังจากปลูกคะน้าอายุได้ 45 วัน ซึ่งเป็นระยะที่คะน้าโตเต็มที่ เป็นระยะที่ตลาดชอบมาก

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards