เคล็ดลับ ปลูกแก้วมังกรในกระถาง ลูกดกเก็บกินได้ทั้งปี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

เคล็ดลับ ปลูกแก้วมังกรในกระถาง ลูกดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่อยากปลูกแก้ วมังก รไว้รับประทาน แต่มีพื้นที่จำกัดเชิญทางนี้เลย เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย

วัสดุ – อุปกรณ์
1.ท่อน้ำ ทิ้ง ข้างในกลว งหน้ากว้าง4นิ้วยาว1.3เมตร(หรือเสาไม้ก็ได้)
2.กระถางหน้ากว้าง 50 ซ.ม.


3.ค้างด้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป4เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง x ยาว 30 ซ.ม
4.ขุ ยมะพร้าว
5.ดิน
6.เชือกฟาง

^ วิธีการปลูก ^

1.ใช้เสาตั้งเป็นหลักในกระถาง
2. ใส่ขุ ยมะพร้าวรองก้นกระถางเพื่อให้น้ำ ถ่า ยเทได้ดีในอัตราส่วน1ใน3ของปริมาตรกระถางจากนั้นนำดินสำเร็จรูปผสมกับขุยมะพร้าวหรือแกล บดำใส่ลงไปในกระถางจนถึงขอบกระถาง
3.นำต้นแก้วมังก รมาปลูกให้ชิดกับเสาแล้วใช้เชือกฟางมั ดต้นแก้วมังก รให้ติดกับเสาไม่ต้อง(มัดให้แน่นมากควรผูกไว้จนกว่าต้นแก้ วมังก รจะเจริญเติบโตจนพ้นหัวเสา


4.จากนั้นนำดินมากล บด้านบนของกระถางเป็นอันเสร็จ**ต้นแก้ วมังกรเป็นสามเหลี่ยมแต่จะมีอยู่ด้านหนึ่งที่เป็นด้านแบนดังนั้นเวลาผูกต้นแก้ วมังก รให้จับด้านแบนของต้นเข้ากับหลักเพราะว่าด้านแบนเป็นด้านที่จะออกรา ก

^ การดูแลแก้วมังกรในกระถาง ^


1.การรดน้ำให้รดน้ำเพียง 1 ครั้งภายใน 2-3 วันและไม่ควรร ดมากเกิน
2.การใส่ปุ๋ยทุก 15 วันใส่ครั้งละ 2-4 ช้อนโต๊ะสูตรที่ใช้ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา3วัน(วันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้)ถ้ามีปุ๋ยคอก เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อปลูกได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ผสมกับ 15-15-15 ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง


ผลผลิต : เมื่อแก้วมั งกรอายุได้8เดือน-1ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิตประมาณ 30 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 2 ประมาณ 50 ผลต่อหนึ่งค้างปีที่ 3 ประมาณ 100-200ผลต่อหนึ่งค้า ง ปีที่ 4-15 ประมาณ 300 ผลต่อหนึ่งค้า งขึ้นไป ขนาดของผลโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ผลต่อหนึ่งกิโลกรัม

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards